Karakteristika proizvoda:

Dužina: 103 cm

Širina: 59,5 cm

Visina: 201,5 cm