Karakteristike proizvoda:
Dubina: 25 cm
Širina: 70 cm
Visina: 150 cm