Karakteristike proizvoda:
Komoda sa 9 fioka LEON
1480 x 450 x 860 mm
?etvorokrilna komoda LEON
1960 x 450 x 860 mm
Komoda sa 3 fioke LEON
1000 x 450 x 860 mm
Komoda sa 5 fioka LEON
720 x 450 x 1245 mm
Dvokrilna komoda LEON
1000 x 450 x 860 mm
TV komoda LEON+
2140 x 550 x 660 mm
TV komoda LEON
1700 x 550 x 580 mm
Trokrilna komoda LEON
1480 x 450 x 860 mm
Ogledalo LEON
1480 x 830 x 30 mm
Polica LEON
1200 x 200 x 120 mm