DINAMIKA U ENTERIJERU
Dnevna soba Tena lakirana UV lakom visokog sjaja u kombinaciji bele boje i prirodnog dekora bukve.
Prirodni dekor masivne bukve u kombinaciji sa belom bojom, jasnih geometrijskih linija unosi dinamiku u enterijer. Savremen dizajn i elementi bez ru?ica u skladu su sa novim trendovima oblikovanja nameštaja.