Karakteristike proizvoda:
Širina: 324 cm
Dubina: 56.5 cm
Visina: 214 cm