Dušek SILENZIO je izrađen od ES 32 pene debljine 16cm.

ES pene su pene koje imaju karakteristiku povećane

elastičnosti i slične su E penama, a u pogledu tvrdoće

slične su S penama što im daje univerzalnu primenu u

industriji nameštaja.

Dimenzija:

Dužina: 200 cm

Širina: 160 cm