Karakteristike proizvoda:
Dvokrilna komoda ATINA 90
900 x 450 x 850 mm