Karakteristike proizvoda:
Širina: 148 (126) cm
Dubina: 105 cm
Visina: 84 cm
Rasklop: 110×200 cm