Karakteristike proizvoda:
Širina: 118 (96) cm
Dubina: 105 cm
Visina: 84 cm
Rasklop: 80×200 cm