Karakteristike proizvoda:
Širina: 96 cm
Dubina: 95 cm
Visina: 96 cm