Karakteristike proizvoda:
Širina: 172 cm
Dubina: 242 cm
Visina: 122 cm
Sa du?ekom: 160×200 cm