Karakteristike proizvoda:
Širina: 90 cm
Dubina: 205 cm
Visina: 93 cm
Du?ek: 90×200 cm