Karakteristike proizvoda:
Dubina: 55 cm
Širina: 98 cm
Visina: 195 cm