Karakteristike proizvoda:
Dubina: 60 cm
Širina: 89.5 cm
Visina: 196 cm