Karakteristike proizvoda:
Dubina: 60.5 cm
Širina: 104 cm
Visina: 204.5 cm