Karakteristike proizvoda:
Dubina: 65.5 cm
Širina: 110 cm
Visina: 204.5 cm