Karakteristike proizvoda:
Dubina: 65.5 cm
Širina: 227 cm
Visina: 225 cm