Karakteristike proizvoda:
Dubina: 54 cm
Širina: 162 cm
Visina: 216.5 cm