Karakteristike proizvoda:
Dubina: 56.5 cm
Širina: 96.5 cm
Visina: 195 cm