Karakteristike proizvoda:
Jednokrilna biblioteka LEON
620 x 350 x 2000 mm