Karakteristike proizvoda:
Jednokrilna biblioteka
540 x 350 x 2000 mm