Karakteristike proizvoda:
Jednokrilna vitrina
540 x 350 x 2000 mm