Karakteristike proizvoda:
Dubina: 60 cm
Širina: 110 cm
Visina: 403 cm