Karakteristike proizvoda:
Dužina 110 cm
Širina 70 cm
Visina 45 cm
Cena je za visoki sjaj.
Postoji veliki izbor boja
Osim osnovne palete boja u MDF Bukva
radi se i MDF HRAST, Visoki sjaj i
Pastelne boje. Cena zavisi od izbora
boja.