Karakteristike proizvoda
Cena je izražena za
dužinu: 110/90xh42 cm, MDF Bukva
Postoji veliki izbor boja
Osim osnovne palete boja u MDF Bukva
radi se i MDF HRAST. Cena zavisi od izbora
boja.