Karakteristike proizvoda:
Dubina: 45 cm
Širina: 58.9 cm
Visina: 118 cm