Karakteristike proizvoda:
Dubina: 40 cm
Širina: 88.5 cm
Visina: 94 cm