Karakteristike proizvoda:
Dubina: 42 cm
Širina: 55 cm
Visina: 84.5 cm