Karakteristike proizvoda:
Dubina: 42 cm
Širina: 44 cm
Visina: 51 cm