Karakteristike proizvoda:
Širina: 95 cm

Dubina: 41 cm
Visina: 86 cm