Karakteristike proizvoda:
Širina: 104 cm

Dubina: 41 cm
Visina: 106 cm