Karakteristike proizvoda:
Dubina: 204.5 cm
Širina: 165.5 cm
Visina: 78.5-102.5 cm