Karakteristike proizvoda:
Dubina: 205.5 cm
Širina: 93 cm
Visina: 45-65 cm