Karakteristike proizvoda:
Dubina: 149 cm
Širina: 208 cm
Visina: 46-81 cm