Karakteristike proizvoda:
Širina: 200 cm
Dubina: 100 cm
Visina: 100 cm
Rasklop: 11850×200 cm