Karakteristike proizvoda:
Širina: 230 cm
Visina: 86 cm
Rasklop: 120×19077 cm