Karakteristike proizvoda:
Dubina: 58.5 cm
Širina: 58.5 cm
Visina: 114.5 cm