Karakteristike proizvoda:
Dubina: 40 cm
Širina: 41.5 cm
Visina: 46 cm