Karakteristike proizvoda:
Ogledalo GRAND
1025 x 1130 x 45 mm