Karakteristike proizvoda:
Dubina: 20 cm
Širina: 150 cm
Visina: 20 cm