Karakteristike proizvoda:
Polica CAPRI
1358 x 250 x 540 mm