Karakteristike proizvoda:
Dubina: 20 cm
Širina: 30 cm
Visina: 30 cm