Karakteristike proizvoda:
Dubina: 20 cm
Širina: 50 cm
Visina: 50 cm