Karakteristike proizvoda:
Polica O9
1200 x 250 x 38 mm