Karakteristike proizvoda:
Dubina: 25 cm
Širina: 95 cm
Visina: 12 cm