Karakteristike proizvoda:
Dubina: 42 cm
Širina: 85 cm
Visina: 196.5 cm