Karakteristika proizvoda
Širina: 36 cm
Dubina: 37 cm
Visina: 181.5 cm