Karakteristike proizvoda
Cena je izražena za
dužinu: fi120+40, MDF Bukva
Sto se može raditi na dimenzijama
fi120+40
160/90+50
180/90+40
Postoji veliki izbor boja
Osim osnovne palete boja u MDF Bukva
radi se i MDF HRAST, Visoki sjaj i
Pastelne boje. Cena zavisi od izbora
boja.