Cena izražena u Fi = 90+30
Moguće dimenzije : Fi = 120+40
Moguć odabir boje drveta