Karakteristike proizvoda
Cena je izražena za
dužinu: 140/90+40, MDF Bukva
Sto se može raditi na dimenzijama
140/90+40
fi120+40
fi90+30
Postoji veliki izbor boja
Osim osnovne palete boja u MDF Bukva
radi se i MDF HRAST, Visoki sjaj i
Pastelne boje. Cena zavisi od izbora
boja.